Διανομή με οργανωμένο πρόγραμμα Distribution Logistics των πρώτων υλών καφέ, ροφημάτων και λοιπών συνοδευτικών σε συμφωνημένες μέρες και ώρες στο χώρο του πελάτη.

Επισκέψεις στο χώρο του πελάτη σε τακτά χρονικά διαστήματα από εξειδικευμένο προσωπικό της Qualita Coffee Service για ποιοτικό έλεγχο, τεχνικό έλεγχο και συντήρηση του εξοπλισμού χρησιδανεισμού αλλά και επίλυση κάθε είδους αποριών και προβλημάτων του επιχειρηματία και του προσωπικού, πάνω στις διαδικασίες λειτουργίας του εξοπλισμού αλλά και της παρασκευαστικής διαδικασίας.

Περισσότερες υπηρεσίες

Before Sales

Before Sales

After Sales

After Sales

Η τέχνη του καφέ

Η τέχνη του καφέ