Η εταιρεία Qualita Coffee Service ιδρύθηκε τo 2010 με σκοπό την μετάδοση τεχνογνωσίας, την τεχνική κάλυψη και τον εφοδιασμό σημείων πώλησης καφέ.  Παρατηρώντας και προβλέποντας την ανάπτυξη του κλάδου, έπειτα από έρευνες δύο ετών για την κατανόηση των αναγκών του κλάδου, η Qualita Coffee Service ανέπτυξε ένα πρότυπο σύστημα εξυπηρέτησης, ορίζοντάς το σε τρία στάδια:

Στο πρώτο στάδιο της συνεργασίας η Qualita Coffee Service προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα βήματα για να καθοδηγήσει τον μελλοντικό επιχειρηματία στην αρτιότερη επιλογή και εγκατάσταση εξοπλισμού, αλλά και την πλέον επαγγελματική εκπαίδευση του προσωπικού του (baristi).
Το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό της Qualita Coffee Service βρίσκεται καθημερινά στη διάθεση του πελάτη παρέχοντας τεχνική υποστήριξη, διανομή καφέ και πρώτων υλών αλλά και επίλυση θεμάτων και αποριών πάνω στη διαδικασία της παραγωγής του καφέ και άλλων ροφημάτων στο χώρο του πελάτη.
Η Qualita Coffee Service χτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εταιρικούς πελάτες της διασφαλίζει τη σωστή προώθηση των προϊόντων με προσχεδιασμένο γραφιστικό υλικό και άλλα εργαλεία marketing, ενώ φροντίζει για την διαρκή επανεκπαίδευση του προσωπικού baristi σε νέα ροφήματα, και νέο εξοπλισμό.