• Διερεύνηση και ανάλυση διάταξης του χώρου βοηθούν τον πελάτη να τοποθετήσει και να εγκαταστήσει εξοπλισμό και λοιπά εξαρτήματα στη βέλτιστη θέση. Η ανάλυση αυτή γίνεται κυρίως με εργονομικά κριτήρια (για την βέλτιστη απόδοση του προσωπικού μέσα στο διάστημα της εργασίας τους) αλλά και κριτήρια περιβαλλοντικά (αποφυγή ρευμάτων ζεστού και κρύου αέρα) που σκοπό έχουν να βελτιστοποιήσουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος καφέ.
  • Προέλεγχος νερού δικτύου. Λήψη νερού δικτύου για ανάλυση και καταμέτρηση τιμών ( pH, ppm, μs, χλώριο, ασβέστιο) για την σωστή αρχική ρύθμιση του φίλτρου, έτσι ώστε να μας δώσει τις επιθυμητές τιμές βάση S.C.A.E (pH: 6,8-7,8), (ppm: 125-175 total), (μs: 250-350 μικροζύμες), (χλώριο: 0,05≤ ).
  • Εκπαίδευση προσωπικού στον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιούν καθώς και σε όλες τις τυπικές διαδικασίες που ακολουθούνται για την εύρυθμη λειτουργία τους (προέλεγχος, παραγωγή, καθαρισμός, πρόληψη.)
  • Εκπαίδευση προσωπικού baristi στο βασικό σεμινάριο εκπαίδευσης barista του ινστιτούτου S.C.A.E. Speciality Coffee Association of Europe (S.C.A.E Barista Basic Training) στους ιδιόκτητους χώρους Studios – Qualita Professional Coffee Institute.
  • Εγκατάσταση και ρύθμιση εξοπλισμού:
    Espresso machine, Κεφαλή και φίλτρο νερού brita, Espresso coffee grinder, Blender Johny ak/12 eco, Drink mix, Coffee queen, Ugolini Granita Machine
  • Υπολογισμός κόστος κούπας με βάση τις παραμέτρους που έχουν οριστεί και τον εξοπλισμό που έχει επιλέξει να εγκαταστήσει.

Περισσότερες υπηρεσίες

After Sales

After Sales

On Demand

On Demand

Η τέχνη του καφέ

Η τέχνη του καφέ